Laserové čištení

Pojistné události, odstranění následků požárů

Požáry jsou nešťastné události spojené se špatně odstranitelným znečištěním kouřem, spalinami a sazemi. Toto znečištění lze velmi efektivně odstranit např.z fasád, stropů, rozvodných skříní a různých konstrukčních prvků pomocí laserové technologie.

Princip čištění laserem

Čištění pomocí laseru je založeno na tzv. laserové ablaci, při níž dochází k interakci čištěného materiálu s velmi silným světelným zářením. Při dopadu záření na materiál dochází k jeho absorpci a následně k rozbití kovalentních chemických vazeb v molekulách a k jejich rozpadu. Samotný podkladový materiál je při vhodném nastavení parametrů paprsek neabsorbuje ale odráží, nedochází tedy k předání energie a k norušení jeho povrchu.

Interakce laserového paprsku se znečištěným materiálem je doprovázena řadou fyzikálních procesů, především sublimací, tavením, odpařováním, rázovými vlnámi, akustickým efektem atd. Tyto jevy lze velmi efektivně využít v praxi při odstraňování různých nečistot z různých materiálů a dle různých požadavků. Vhodným nastavením jednotlivých parametrů pulsního laseru, jako je energie pulsu, jeho délka, frekvence, trajektorie světelného paprsku atd., lze volit např. mezi velmi intenzivním hrubým odstraněním nečistot, a nebo naopak šetrným čištěním, kdy je např. žádoucí zachování určité patiny u historických předmětů.

Výhody čištění laserem

  • Jedná se o neabrazivní čištění - při vhodném nastavení parametrů laseru není nijak narušen podkladový materiál, ani při opakovaném čištění nedochází k změnám tvarů forem či k narušení jemných kontur povrchu u historických předmětů.
  • Nedochází k tepelnému ani mechanickému namáhání podkladového materiálu a tím ke změnám jeho tvaru a jemné struktury povrchu.
  • Laserové čištění je bezkontaktní, jednoduše čistí členité povrchy jako žebrování, filtrační mříže, tahokov, materiály s rozlišnou strukturou.
  • Čištění laserem je prakticky bezprašné a nehlučné, lze jej provozovat v interiérech, za běžného provozu nebo na veřejnosti.
  • Během laserového čištění se nečistoty především odpaří, vzniká minimální množství odpadu, nedochází ke znečištění samotného předmětu (např. u čištění motorů) nebo ke znečištění okolí (čištění fasád, interiérových prvků).

Pulzní laser vs tryskání

Detailní porovnání povrchu po odstranění starého nátěru a rzi pomocí pulzního laseru a pomocí tryskání.
I při opatrném tryskání pískem dochází k narušení jemných kontur povrchu, které jsou při laserovám čištění zachovány.

Laser vs. opískování

Ceník

Cena laserového čištění se odvíjí od doby použití laseru. Časová náročnost laserového čištění je závislá na druhu čištěného materiálu, množství a druhu nečistot. Obvyklá hodinová sazba pulzního laseru je v rozmezí 2000 - 3000 Kč, dle rozsahu zakázky a dle použitého laseru.

Přibližné ceny zakázek malého rozsahu:

  • startér, alternátor 300 - 500,-
  • přední kolo s drátěným výpletem 1500 - 2000,-
  • vodou chlazený dvouválec 1500 - 2000,-
  • vzduchem chlazený čtyřválec 2000 - 4000,-
  • doprava - 11,- Kč/km

Uvedené ceny jsou bez DPH.

LSRSERVICES.CZ

O nás

Jsme firma zabývající se službami v oblasti laserového čištění. Nabízíme služby v různých odvětvích od průmyslových aplikací, architektury, odstraňování následků požárů, až po individuální čištění historických předmětů a veteránů.

Disponujeme výkonnými pulzními lasery českého výrobce Narran, služby provádíme jak ve vlastních prostorách, tak přímo u zákazníka. Čerpáme z teoretických znalostí a mnohaletých zkušeností z oblasti výzkumu a vývoje v chemických oborech, úzce spolupracujeme s odborníky v různých průmyslových oborech.

Kontakt

LSR Services s.r.o.

U Přádelny 254
Slaný 27401

+420 606 470 023sirc@lsrservices.czwww.lsrservices.cz