Laserové čištění - Průmysl

Různá průmyslová odvětví mají často velmi specifické požadavky na odstranění různých nečistot z různých povrchů. Typickou aplikací je laserové čištění vstřikovacích forem, kde nedochází prakticky k žádnému úbytku materiálu a k opotřebení ani po mnohokrát opakovaném procesu. Lze takto velmi efektivně odstraňovat rezidua různých polymerů jako je PE, PP, ABS, PET, gumy atd., případně jejich zuhelnatělé zbytky po haváriích nebo nevhodných parametrech formování. V těchto případech kombinujeme laserové čištění s čištěním chemickým a mechanickým.

Další nabízenou aplikací je laserového čištění vakuových komor, kde jsme schopní pomocí laseru odstranit organické a anorganické depozity na vnitřních stěnách komor. Díky odstranění prachových částic a porézních nečistot s velkým specifickým povrchem následně dochází k rychlejšímu ustanovení požadovaného vakua, nedochází k odparu a následné kontaminaci průmyslových procesů. Další obdobnou aplikací je laserové čištění čistých prostor, kde je možné významně snížit množství prachových částit. Naši pracovníci majíme dlouholeté zkušenosti z provozu čistých prostor dle GMP a ISO klasifikace, upravený pulzní laser minimalizuje emisi prachových částic a riziko mikrobiální kontaminace.

Vedle výše zmíněných aplikací se zabýváme na míru optimalizovaným procesům, často doplňujeme laserové čištění čištěním chemickým, kde se kombinují výhody těchto metod. V podstatě bezkontaktním způsobem lze takto odstraňovat nečistoty jak organického tak anorganického původu a maximální šetrností k podkladnímu materiálu.

Jedním ze specifických příkladů je čištění vnitřních stěn trubic z křemenného skla, ke kterému dochází při velmi vysokých teplotách v redukční atmosféře. Nečistoty obsahující organickou fázi, rezidua mazadel, uhlík a značné množství karbidu chromu a niklu a dalších komplexů kovů, jsou mechanicky odolné, chemicky inertní a ani teplota kolem 2000°C nemá vliv na jejich strukturu. Dosavadní mechanické čištění bylo spojené a poškozením vnitřního povrchu trubic a následnou vyšší depozicí nečistot. Pomocí pulzního laseru a následného několikastupňového chemického oplachu čistíme vnitřní stěny trubic bez jakéhokoliv poškození a opotřebení povrchu.

Dalším příkladem je laserové čištění povrchů provozní linky na nanášení tavných lepidel na skleněné tabule. Pomocí laseru tak lze čistit povchy bez jejich zdlouhavé a nákladné demontáže a dlouhodobějšího zastavení procesu výroby. V porovnání s chemickým čištěním je čištění laserem podstatně rychlejší, není nutné demontovat ložiska. Není narušeno jemné povrchové strukturování nanášecího válce.

Kontakt

Fakturační adresa:

LSR Services s.r.o.

U Přádelny 254
Slaný 27401

+420 606 470 023 sirc@lsrservices.cz www.lsrservices.cz

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí.